نقشی که از اسم گلیم در ذهن بیشتر شنونده ها تداعی میشود زیر اندازی است که در خیلی جاها دیده اند. خب این یکی از انواع گلیم و کاربرد آنها است اما در واقع گلیم بافته ایی میباشد که در بسیاری از نقاط دنیا میتوان پیدا کرد که فقط یک زیرانداز پست نیست ما در ایران عزیزمان انواع و اقسام گلیم داریم مانند سوزن دوزی های سیرجان یا گلیم های تمام ابریشم هریز و سفره های آنتیک جوشقان و کامو و بلوچ...همونجور که میدونید ما سعی کردیم بهترین گلیم را در اوزی برای شما جمع آوری کنیم پس ببینید و لذت ببرید.

نمایش دادن همه 13 نتیجه

گلیم ها در واقع نوعی از بافت ها هستند. گلیم ها  همچون فرش ها برای کف خانه ها  و یا به عنوان  رومیزی یا روتختخوابی استفاده میشوند.فرق گلیم و فرش در نداشتن گره برای گلیم ها هستند . ما در فرش با گره زدن است که فرش را میبافیم ولی گلیم ها گره ندارند بلکه با رد کردن تار و پود از لابلای هم بافته میشوند. گلیم و جاجیم و سوزن دوزی و سفره و زیلو از انواع گلیم های ایرانی هستند و از انواع معروف گلیم هم میتوان : گلیم های قشقایی و سفره های سیرجان و سفره های کامو و گلیم های ورنی و سوزن دوزی های سیرجان نام برد.