قالیچه بلوچ ایرانی

فرش بلوچ ایرانی

محل بافت فرش بلوچ ایرانی، مناطقی با شرایط جوی و آب‌وهوایی خشک و کویری است که شامل بیابان‌های ریگ‌سرخ، کویر لوت، کویر سیستان و بلوچستان می‌باشد. این شرایط آب و هوایی در ساخت فرش بلوچ ایرانی تأثیرگذار است و باعث شده‌است که این فرش‌ها از جمله مقاوم‌ترین فرش‌های جهان باشند

ادامه مطلب